Vergi Levhasında Son Düzenlemeler...
Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin, yapılan denetimlerde buna uyulmadığı tespit edilmesi halinde her bir tespit için 170 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.
5811 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ!
5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ
6111 Sayılı Yasa Uygulamasına Yönelik Tebliğ
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik Olarak Tebliğ Taslağı Güncellendi.
VERGİ USUL KANUNU 406 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ
Noterliklerde görev yapan noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanların, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ilişkin olarak, aşağıda yer alan bilgileri 01.04.2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda göndermeleri zorunlu hale gelmiştir
Torba Yasa'nın Tam Metni
'Temel'' yasa olarak dokuz bölüm halinde görüşülen düzenlemeye göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,v.b. alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.
Ekim-2010 KDV ve Muhtasar Beyannameleri Verme Süreleri Hk
Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresi Uzatıldı.
İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ
İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
5510 Sayılı Kanunun 4/a ve b bendleri uyarınca tahsis işlemi
5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ 27609 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı
Rapor Olan Sigortalıların Çalışmadıklarına Dair Bildirim
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Aerosol Üretim Tasdik Raporu”na Yönelik Genel Tebliğ Taslağı
Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenmesi Gereken “Aerosol Üretim Tasdik Raporu”na Yönelik Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
KDV İade Talepleri ile ilgili Sirküler Yayınlandı
Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini, iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik ortamda alınacak olan sistem tarafından üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu” çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde beli
Güneydoğu'ya süt inekçiliği teşviki tebliği yayımlandı
Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı tebliği yayınlandı.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerde, bir ortaklık payının değerinin 100 (yüz) Türk Lirasına yükseltilmesi...
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 5838 sayılı Kanunun[1] 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 75 inci madde uyarınca...
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 29 Nisan 2011 Cuma Gün Bitimine Kadar Uzatılmıştır.
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 29 Nisan 2011 Cuma Gün Bitimine Kadar Uzatılmıştır.