24 Mayis 2024 Cuma
 
 
Site İçi Arama  
 
 Mail List  
Gelişme ve gücellemelerden haberdar olmak istiyorsanız Mail Listimize Katılın!..
Katıl Çıkart

STAJ BİLGİLERİ - Staj Yapılabilecek Yerler

1- Serbest Muhasebecilik Stajı, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.
2- Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik stajı ise Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.

    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı üniversite mezunu olsa dahi Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya gözetim denetiminde yapılamaz.
Gözetim ve Denetim altında yapılacak stajlarda; Stajyerler bir ticari işletmede bağımlı veya sözleşmeli bir meslek mensubunun (Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci ) gözetim ve denetim inde yapabilirler.
Gözetim ve Denetim yapılacak stajlarda stajın yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir stajyer staja başlayabilir. Burada asıl olan her bir ticari işletmede birden fazla bordrolu meslek mensubu ya da sözleşmeli meslek mensubunun bulunması durumunda da yine o işletmede yalnızca bir stajyer staj yapabilecektir. Bu koşullarda aynı işletmede birden fazla stajyerlerin saptanması durumunda stajlar iptal edilecektir.
Staj yapılan işletmede bağımlı (ücreti) meslek mensubu’nun gözetiminde yapılan stajlarda; Stajyer ile bağımlı meslek mensubunun aynı bordroda bulunması gerekmektedir. Aynı işyerlerinde ancak o işyeri ait farklı yerlerde (şube, temsilcilik, şantiye, fabrika bölge müdürlüklerinde v.b.) staj yapılamaz.
Bir işletme ile sözleşmeli olan meslek mensubunun gözetiminde ve denetiminde yapılan stajlarda ise yine tek bir stajyer staj yapabilir. Ayrıca, meslek mensubunun staj yapılan işletme ile staj süresince her yıla ilişkin yapmış olduğu sözleşmeler ile bu sözleşmelere dayalı alınan ücrete ait ilgili dönemde düzenlenmiş makbuz örnekleri sunulmak zorundadır. Bu belgeler stajyerlerin dosyasında bulunduracaktır.
Aşağıda sıralanan iş yerlerinde staja başlaması söz konusu değildir.
- Bir işyerine ait merkez dışında; şubelerde, temsilciliklerde, şantiyelerde, bölge müdürlüklerinde ve fabrikalarda,

-Dernek, vakıf, yapı kooperatifi, sendika, birlik ve meslek odalarında,

-Belediyelerde

-Üniversitelerde sayman, fon saymanı vb. görevler,

-Kamu kurumlarında sayman olarak çalışmalar.

Belediyeler, vakıflar, odalar, birlikler ve derneklerin Türk Ticaret Kanununda tanımlanan tüzel kişiliğe sahip A.Ş., LTD. ŞTİ. ve İktisadi İşletmelerinde ve Serbest Bölgelerde staj yapılabilir.
Yukarıda tanımlananların dışındaki kurum veya kuruluşlarda staj yapılması için yapılacak başvurularda TESMER’ in yazılı görüşü doğrultusunda staja başlanılması mümkündür. Bu durumlarda TESMER’ in olumlu görüşünün alınmasını UNUTMAYINIZ.

 
Tel : 0 342 220 49 00 ( 3 hat ) Fax : 0 342 220 50 71
Degirmiçem Mahallesi 14 Nolu Sokak No : 8 Kat : 4 / 12 27090 GAZIANTEP e-mail : info@firatymm.com
 
Bu Site Cemrenet İnternet Hizmetleri Tarafından Yapılmıştir.